Rozgość się w sieci, jesteś u siebie! “Seniorzy w sieci” - edycja 2020

Sieć nie zna ograniczeń wiekowych. Na każdym etapie życia umiejętność poruszania się w Internecie jest przydatna i ułatwia codzienne funkcjonowanie. Dotyczy to również seniorów, do których skierowany jest projekt prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Zapraszamy do zapisów na kurs „Seniorzy w sieci”! Rekrutacja ruszyła 1 września.
Plakat akcji Seniorzy w sieci
Źródło: Materiały promocyjne

Dystans społeczny w dobie pandemii nie musi oznaczać braku kontaktu ze światem. Wręcz przeciwnie - ten czas można wykorzystać do nabywania nowych umiejętności pomocnych w życiu rodzinnym, towarzyskim i zawodowym. Projekt przygotowany z myślą o potrzebach współczesnych seniorów ma charakter edukacyjny i rozwojowy.

Uczestnicy będą mieli okazję nabyć i doskonalić kompetencje niezbędne do korzystania z treści w Internecie, poznać specyfikę tworzenia i odbioru informacji w sieci, w tym w mediach społecznościowych, oraz bezpieczeństwa cyfrowego, czyli m.in. ochrony swoich danych i prywatności. W ramach programu poruszone zostaną także praktyczne zagadnienia związane z reagowaniem na mowę nienawiści i sprawdzaniem fałszywych informacji.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs będzie odbywał się całkowicie online - to również ciekawe doświadczenie nauki i pracy projektowej w trybie zdalnym. Uczestnicy będą brać udział w spotkaniach, warsztatach i webinariach, dostaną również dostęp do różnorodnych materiałów z wiedzą teoretyczną i praktycznych ćwiczeń. W ramach programu uczestnicy otrzymają również wsparcie lokalnych ekspertów edukacji medialnej - seniorów, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach kursu. Pokażą oni, jak w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę i jak rozwiązywać bieżące problemy związane z aktywnością online.

Według raportu przygotowanego w 2019 roku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” odsetek osób w wieku 65+ korzystających z Internetu systematycznie rośnie. Seniorzy coraz więcej czasu spędzają w sieci, przede wszystkim poszukując tam konkretnych informacji i wiedzy, czytając wersje online gazet i portale informacyjne.

Ich aktywność opiera się głównie na upowszechnianiu treści tworzonych przez innych. Rzadziej niż inne grupy podtrzymują relacje towarzyskie za pomocą Internetu. Według raportu ta grupa nisko ocenia swoje kompetencje cyfrowe, jej przedstawiciele obawiają się kradzieży danych i nie ufają nawet wiarygodnym źródłom.

Projekt “Seniorzy w sieci” jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed seniorami w dobie globalnej wioski i ma na celu ich aktywizację w tym zakresie.

Zapisy na kurs będą odbywać się w dniach 1 - 30 września 2020 r. na stronie www.e.org.pl. Kurs zaplanowany jest na okres październik - połowa grudnia 2020 r. Zajęcia będą trwać około 3 godzin tygodniowo.

 

Projekt „Seniorzy w sieci” powstaje jako część programu “Counter Disinformation among Vulnerable Populations in Central Europe” realizowanego w 4 krajach: Polska (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”), Czechy (Transitions), Słowacja (Memo98), Węgry (Center of Independent Journalism).

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.