Refundacja dla pacjentów z nietrzymaniem moczu

Lekarz na podstawie wywiadu w odniesieniu do stanu chorobowego pacjenta i stopnia problemu decyduje o nadaniu prawa do refundacji poprzez wystawienie zlecenia.
Refundacja dla pacjentów z nietrzymaniem moczu

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych tj. produktów chłonnych w ramach określonych limitów.

  • Pacjent może otrzymać prawo do maksymalnie 90 szt. produktu miesięcznie;
  • Pacjent otrzymuje 70% finansowania z NFZ przy limicie 90 zł miesięcznie;
  • Osoby z chorobami nowotworowymi posiadają prawo do 100% refundacji z limitu finansowania 77 zł miesięcznie;
  • Osoby represjonowane, inwalidzi wojenni, kombatanci otrzymują 100% refundacji przy limicie miesięcznym 90 zł;
  • Osoby objęte ustawą „Za życiem” (dotyczy dzieci do 18 lat, których upośledzenie stwierdzono w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu)  oraz posiadające znaczny stopień niepełnosprawności otrzymują nielimitowaną ilość produktów w skali miesiąca oraz prawo do zwiększonego limitu finansowania.

Ważne! W przypadku dodatkowych uprawnień należy poinformować lekarza o posiadanym uprawnieniu/ okazać legitymację / dokument uprawniający.