Nowe zasady realizacji zleceń po 1 stycznia 2020

Od stycznia 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie ustawy z dn. 16 maja 2019 r. wprowadza zmiany obejmujące wystawianie, potwierdzanie i realizację nowych zleceń na wyroby medyczne m.in. produkty chłonne.
Realizacja zleceń
Źródło: Materiały partnera

Będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia, wystawiany w wersji elektronicznej, oddrukowany i zatwierdzony przez lekarza POZ lub w przypadku kontynuacji uprawnioną pielęgniarkę, następnie udostępniony dla pacjenta. Nie będzie „kart rocznego zaopatrzenia” potwierdzanych w danym OW NFZ. Pacjenci nie będą musieli udawać się do NFZ osobiście celem potwierdzenia zlecenia, zrobią to podczas wizyty u lekarza.

Warto pamiętać, że okres od stycznia do końca roku 2020 r. będzie okresem przejściowym, sukcesywnie wdrażającym nowy system obiegu dokumentacji refundacyjnej wprowadzonej przez NFZ. W celu eliminacji utrudnień dla pacjentów/ rodzin/ opiekunów oraz osób uprawnionych, MZ dopuszcza obsługę i realizację zleceń na produkty chłonne według następujących zasad.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych przepisów i zasad realizacji zleceń na produkty chłonne zapraszamy na stronę www.hartmann.pl.