Łomża: Powstała Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora

W Łomży do życia powołano Wszechnicę Zdrowego i Sprawnego Seniora. Od stycznia co dwa tygodnie odbywać się będą zajęcia poświęcone zdrowiu i aktywności fizycznej.

Wszechnica Zdrowego i Sprawnego Seniora powstała przy Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży. Projekt ten ma na celu promocję aktywności i zdrowego stylu życia wśród osób w wieku 50+.

Zajęcia będą poświęcone zdrowiu w różnych aspektach: od zdrowego odżywiania, przez aktywność fizyczną, jak i dbałość o kondycję psychiczną. Na zajęciach będzie nawet mowa o GMO, depresji czy kosmetykach. Całość będzie podzielona na wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy oraz zajęcia dodatkowe organizowane w ramach sekcji i grup zainteresowań.

Wszyscy chętni w wieku 50+ mogą brać udział w zajęciach, niezależnie od wykształcenia, zawodu i zarobków. Warunkiem jest złożenie deklaracji członkowskiej, opłacenie wpisowego (20 zł) i składki na dany rok akademicki (60 zł). Słuchacze Wszechnicy będą ponadto mogli korzystać z uczelnianych biblioteki, czytelni i komputerów.

Pierwsze zajęcia i spotkanie organizacyjne odbędą się 21 stycznia 2015 r. o godz. 12 w Przedszkolu Publicznym "PINOKIO" przy ul. Studenckiej 11. W tamtym też miejscu organizowane będą wszystkie ogólne wykłady.

Zapisy do Wszechnicy przyjmowane są w Biurze Wszechnicy Zdrowego i Sprawnego Seniora, które znajduje się w Łomży przy ul. Mickiewicza 59 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami: 86 216 45 62 lub 86 218 31 97.