Śląskie: Zbadano zaangażowanie seniorów

Jacy seniorzy najczęściej angażują się w aktywność kulturalno-społeczną? Szczegółową charakterystykę dotyczącą seniorów z województwa śląskiego zbadało Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Właśnie opublikowano raport.

Opublikowany tydzień temu raport stanowi podsumowanie II etapu projektu "Co z tą kulturą 50+? Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia". Przedstawiono w nim cechy charakterystyczne najbardziej aktywnych seniorów, obszary zaangażowania, jego sposób i poziom. Czego można się z niego dowiedzieć?

Otóż okazuje się, że panie zdecydowanie prześcigają panów pod względem aktywności. Ci nieraz są w ogóle nieobecni. Przyczyn szuka się w demografii czy stereotypie statecznej męskości. Największym zaangażowaniem cechują się osoby, które przeszły już na emeryturę i nie są aktywne zawodowo. Najczęściej są w wieku 60-70 lat.

Zaobserwowano też różnice zaangażowania mieszkańców wsi i miast w działalność społeczną i kulturalną. Mieszkańcy miast częściej angażują się w funkcjonowanie uniwersytetów trzeciego wieku i w wolontariat, natomiast mieszkańcy wsi decydują się m.in. na członkostwo w kołach gospodyń wielskich czy w zespołach ludowych.

Według badania do aktywizacji osób w wieku 50+ najczęściej przyczyniają się ośrodki, centra i domy kultury o lokalnym zasięgu, a także uniwersytety trzeciego wieku. Dopiero w dalszej kolejności wspominano o klubach, kołach seniorów i innych organizacjach.

Można ponadto zauważyć, że osoby, które zaangażują się w jedną formę działalności, są bardziej skłonne do podejmowania kolejnych, pojawiając się regularnie w wielu miejscach.

Przyczyn braku zaangażowania seniorów w wolontariat eksperci doszukują się w braku wiedzy na ten temat, braku tradycji, a z drugiej strony dawnych, złych skojarzeniach związanych z pracą społeczną. Wspominany wielokrotnie jest argument finansowy. Bardzo podkreślano w raporcie, że "aby seniora zaktywizować, trzeba dać mu możliwości".

Pełen raport można przeczytać tutaj.