Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają na nowe zajęcia skierowane dla osób po 50. roku życia.

Jesień życia może być pogodna i radosna. Dlatego też – w trosce o dobrą kondycję seniorów – przygotowaliśmy zajęcia, które mają na celu utrzymanie oraz poprawę ich sprawności fizycznej. Do wyboru są m.in.:

• Zajęcia ogólnorozwojowe: to zajęcia o charakterze profilaktycznym. Ich celem jest poprawa sprawności i ruchomości w stawach, kształtowanie sprawności układu krążeniowo-oddechowego, kształtowanie siły mięśni stabilizujących kręgosłup i utrzymujących prawidłową postawę ciała, profilaktyka osteoporozy, kształtowanie koordynacji ruchowej i równowagi ciała, poprawa samopoczucia.

• Zdrowy kręgosłup: to zajęcia specjalistyczne mające charakter zarówno profilaktyczny, jak i terapeutyczny. Zajęcia minimalizują skutki przeciążeń narządu ruchu, uelastyczniają mięśnie i zmniejszają ich napięcie oraz poprawiają stabilizację kręgosłupa i stawów obwodowych.

• Pilates: jest przede wszystkim wzmacnianiem mięśni ciała, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych mięśni tułowia. Jest to także technika ułożenia ciała w trakcie ćwiczeń, a jej celem jest nauczanie ludzi świadomego używania mięśni, które odpowiadają za stabilizację w trakcie wykonywania konkretnego ruchu. Pilates wzmacnia słabe i zaniedbane mięśnie.

Wszystkie zajęcia skierowane są dla osób pragnących zachować lub poprawić kondycję, witalność i energię, dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego uczestnika i prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.

Termin:

• każda środa – godz. 9.00 i 10.00;

Koszt zajęć:

• 8 zł/45 minut;

Adres:

• Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Oddział Chwiałka, ul. Chwiałkowskiego 34, Poznań.

Więcej informacji: tel. 61 833 05 11 (wew. 420) lub e-mail: chwialka@posir.poznan.pl.