W dniach 2-3 lutego (sobota-niedziela) 2013 r. odbędzie się XII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora.

W festiwalu mogą brać udział amatorskie zespoły (osoby śpiewające hobbystycznie, niezawodowo): chóry, kabarety i zespoły seniora działające przy domach kultury, klubach osiedlowych, klubach seniora, parafiach itp.

Liczba uczestników zgłoszonych do festiwalu powinna wynosić:

  • w kategorii chór: od 13 osób;
  • w kategorii kabaret: od 4 osób. Występ powinien zawierać partie śpiewane i recytowane. Niedopuszczalne jest użycie w scenografii elementów palnych, typu świece, lampy naftowe;
  • w kategorii zespół wokalny do 20 osób, w tym ewentualni muzycy towarzyszący;
  • w kategorii zespół folklorystyczny: od 8 osób;

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 17 lutego (niedziela) 2013 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury „Zacisze”.

Czas:

2-3 lutego (sobota-niedziela) 2013 r.

Miejsce:

Dom Kultury „Zacisze”

ul. Blokowa 1, Warszawa

Szczegóły na stronie: http://www.zacisze.waw.pl/pl/utw-wyklady