Wcześniejsza emerytura po staremu i po nowemu: co oznacza obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku dla osób pobierających wcześniejsze emerytury? Czy ZUS wcześniejsze emerytury z automatu zamieni na zwykłe świadczenia?

Wcześniejsza emerytura

Jaka będzie wcześniejsza emerytura po obniżeniu wieku emerytalnego? Pod pojęciem wcześniejszych emerytur rozumie się:

Reforma emerytalna, obniżająca od 1 października wiek przejścia na emeryturę, nie wprowadza kluczowych zmian, jeśli chodzi o zasady przyznawania wcześniejszej emerytury. Zmienia się jednak wiele w kwestii ustania tego świadczenia – obniża się bowiem wiek, w którym wcześniejszą emeryturę można zamienić na emeryturę normalną.

Obecnie, według starych przepisów, prawo do pobierania wcześniejszej emerytury wygasa, w przypadku mężczyzn – w wieku 66,5 lat, zaś kobiet – 61,5 lat. Po wejściu w życie nowego prawa, od 1 października wcześniejsza emerytura mężczyzn będzie mogła być zamieniona na normalną już w wieku 65 lat, zaś kobiet – 60 lat.

Czytaj też: Waloryzacja emerytur 2018 – jakie będą podwyżki

ZUS wcześniejsze emerytury

Szczególna jest sytuacja osób, które już skończyły 65 lub 60 lat, czyli osiągnęły nowy, obniżony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze 66,5 lub 61,5 lat, czyli nie dobiły do starego, wyższego wieku emerytalnego. Dla nich przewidziane są rozwiązania przejściowe. 1 października mogą one zamienić wcześniejsze emerytury na normalne świadczenia, ale nie stanie się to automatycznie.

Aby przejść z wcześniejszej emerytury na normalną, trzeba złożyć w ZUS specjalny wniosek. Osobom, które nie wykażą się własną inicjatywą w tej materii, ZUS wcześniejsze emerytury będzie wypłacać na starych zasadach do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, wynikającego ze starych przepisów.

Czytaj też: Przejście na emeryturę – warunki. Kiedy najkorzystniej?

Wcześniejsze emerytury – świadczenie przedemerytalne

Wcześniejszą emeryturę w postaci świadczenia przedemerytalnego otrzymują osoby, które m.in.

 • straciły pracę w wyniku likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, mając ukończone przynajmniej 61 (w przypadku mężczyzn) lub 56 (kobiety) lat oraz posiadając okres uprawniający do emerytury, wynoszący 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet;
 • straciły pracę w wyniku rozwiązania umowy z winy pracodawcy, mając ukończone przynajmniej 60 (mężczyźni) lub 55 (kobiety) lat i posiadając okres uprawniający do emerytury – 35 lat mężczyźni i 30 lat – kobiety.

Po obniżeniu wieku emerytalnego, parametry te nie zmienią się, z tą różnicą, że wcześniejsze emerytury na normalne świadczenie, będą się zamieniać w wieku 65 i 60 lat, a nie tak jak jest teraz – 66,5 oraz 61,5. Osoby, które 1 października będą już po przekroczeniu nowego, niższego wieku emerytalnego, ale jeszcze nie osiągną starego, wyższego, mają do wyboru dwa rozwiązania. Mogą pobierać wcześniejszą emeryturę na starych zasadach, do 66,5 i 61,5 lat, albo od razu przejść na normalne świadczenie. Aby to zrobić, muszą jednak złożyć wniosek do ZUS. Podobnie rzecz wygląda w przypadku innych rodzajów wcześniejszej emerytury.

Czytaj też: Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania

Emerytura wcześniejsza – emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest specjalnym świadczeniem, przysługującym osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 roku. Aby otrzymać tego typu wcześniejszą emeryturę, należy ponadto spełnić łącznie następujące warunki:

 • mieć skończone przynajmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn,
 • wykonywać prace w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku,
 • wykonywać prace w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku,
 • udowodnić przynajmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach,
 • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • rozwiązać stosunek pracy.

Czytaj także: Jak obliczyć emeryturę – wysokość emerytury z ZUS

Wcześniejsza emerytura – nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Ostatnim rodzajem wcześniejszych emeryturświadczenia kompensacyjne, przysługujące nauczycielom, którzy spełniają jednocześnie trzy warunki:

 • osiągnęli wymagany ustawowo wiek emerytalny (w 2017 roku jest to 55 lat dla kobiet i 57 dla mężczyzn)’
 • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze,
 • rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy.

Przeczytaj też: Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli