Fundacja „SENSUS – Ośrodek Twórczego Rozwoju” zaprasza wszystkie osoby w wieku dojrzałym (60+) do uczestnictwa w taneczno-teatralnym projekcie integracyjnym.

Taniec jest aktywnością wspierającą zdrowie i pobudzającą siły witalne. Pozwala na świadome przeżywanie zmian, jakie niesie życie. Wszelkie zajęcia w ramach projektu opierają się głównie na ruchu spontanicznym, pracy nad wyobraźnią ruchową i bezpośrednich doświadczeniach zmysłowych, można więc w nich uczestniczyć niezależnie od wieku oraz kondycji fizycznej.

W ramach projektu w poszczególnych miesiącach odbędą się:

LIPIEC:

• WYJAZDY INTEGRACYJNO-TANECZNE „RAZEM W TAŃCU”

Jest to czas na zapoznanie się, taniec, odpoczynek. Wspólne czerpanie z dóbr natury, biesiadowanie przy jednym stole, lepienie z gliny to solidne podwaliny pod budowanie wspólnoty. W ramach wyjazdu odbędą się zajęcia taneczne, relaksacyjne, integracyjne, plastyczne, spacery na świeżym powietrzu, ognisko. W wyjeździe będzie brała udział grupa seniorów z Wrocławia i Polkowic, a na wybrane warsztaty zostaną zaproszone również osoby z Domu Pomocy Społecznej w Mirsku. Gościć będziemy w pięknym ekologicznym ośrodku Biorezydencja w Świeradowie Zdroju.

Terminy:

01.07.2013 – 04.07.2013 oraz 15.07.2013 – 18.07.2013

LIPIEC – SIERPIEŃ:

• PIKNIKI WAKACYJNE „AKTYWNY SENIOR”

Wrocław, Polkowice. Wspólne piknikowanie na łonie natury będzie okazją do uczestnictwa w gimnastyce tanecznej oraz grach i zabawach integracyjnych. W pikniku wezmą udział seniorzy ich bliscy i wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do organizatorów.

Terminy:

Wrocław: 23.07.2013 oraz 14.08.2013

Polkowice: 24.07.2013 oraz 13.08.2013

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ:

• WEWNĄTRZPOKOLENIOWE SPOTKANIA WARSZTATOWE

12 spotkań podzielonych na dwie części.

Część I – zajęcia psychoedukacyjne „Dar dojrzałości” .

Część II – warsztaty choreoterapii – terapii tańcem – „Kwiat wieku rozkwita w tańcu” , prowadząca: Marta Grabowska, zajęcia teatralno-taneczne „Ekspresja dojrzałego ciała”, prowadząca: Ewa Świtoń.

Terminy:

Wrocław: 23.07.2013 oraz 14.08.2013

Polkowice: 24.07.2013 oraz 13.08.2013

• WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE „ŁĄCZYMY POKOLENIA”

– to taneczny dialog międzypokoleniowy, w którym różne pokolenia spotkają się ze sobą w przestrzeni tańca, pięknej muzyki i wspólnej zabawy. Zapraszamy babcie i dziadków z wnuczkami, matki i ojców z dziećmi, ciocie z siostrzenicą lub bratankiem…

• FINAŁOWE SPOTKANIE WEWNĄTRZPOKOLENIOWE – „MIĘDZY NAMI SENIORAMI”

W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty taneczne i relaksacyjne oraz krótki występ, wieńczący pracę w projekcie, połączony z uroczystym bankietem.

Terminy:

22.11.2013 – 24.11.2013 oraz 29.11.2013 – 01.12.2013

Na koniec zostanie również przygotowany biuletyn informacyjny „Dar dojrzałości” zawierający ciekawe pomysły aktywności dla seniorów, sposoby radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego w wieku dojrzałym oraz ważnie informacje, takie jak: dane kontaktowe Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku i innych organizacji wspierających seniorów w ich działaniach.

INFORMACJE:

Marta Grabowska – tel.: 502 388 213, e-mail: m-grabowska@o2.pl (Wrocław);

Ewa Świtoń – tel.: 693 603 643, e-mail: ewa@kioskruchu.com.pl (Polkowice);

Szczegóły na: www.sensuswroc.com.

Miasta objęte projektem: Wrocław, Polkowice, Mirsk.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Udział w projekcie jest bezpłatny!