Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi” rozpoczęło zbieranie zgłoszeń seniorek i seniorów do udziału w kolejnej edycji filmowego cyklu “Późne debiuty”.

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi” rozpoczęło zbieranie zgłoszeń do kolejnej edycji filmowego cyklu “Późne debiuty”. W skład edycji wchodzą bezpłatne warsztaty filmowe dla seniorek i seniorów z Warszawy. Projekt “Późne debiuty” otrzymał nagrodę dla najlepszej inicjatywy z zakresu edukacji cyfrowej dla osób starszych.

W programie warsztatów między innymi: poznanie sprzętu filmowego oraz technik filmowania, podstawy pracy na planie, praca nad scenariuszami, realizacja etiud filmowych w międzypokoleniowych grupach, a na koniec ich kinowa premiera.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, każdemu z uczestników zapewniony zostanie sprzęt filmowy.

Zgłoszenia można składać do końca maja:
mailowo: adagaska@pracowniacotopaxi.pl
telefonicznie: 792 799 550