Przypominamy, że wciąż jeszcze mogą Państwo wziąć udział w IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca!

„Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje to projekt skupiony na działaniach społecznych osób starszych i inicjatyw międzypokoleniowych, której organizatorami są: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (druga osoba do 35. roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem, a także zrealizować go przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Poszukiwane są osoby, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  stawiają przede wszystkim na działania, które miałyby wypracować trwałe zmiany społeczne na poziomie lokalnym, wspierać przedsięwzięcia wnoszące nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mające potencjał do wypracowania modeli działania w pracy z osobami starszymi.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – dla uczestników stworzona zostaje przestrzeń do opracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznanych zostaje ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Dzięki temu projektowi do tej pory wsparto aż 264 inicjatywy społeczne.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Przyznane zostanie 33-35 dotacji na kwotę od 6000 do 12000 każda.

By wziąć udział w projekcie, należy złożyć list intencyjny do 17 marca 2016. Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin dostępny na stronie programu.

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn-pt  w godzinach od 10.00 do 15.00, e-mail: listy@seniorzywakcji.pl.