Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Volunteer Center Tysvaer zachęcają do wzięcia udziału w projekcie “Lokomotywa Zmian”, który wspiera  wolontariat pracowniczy w firmach oraz pracę z osobami 55+. Nabór trwa do końca sierpnia.

Projekt “Lokomotywa Zmian” ma na celu szerzenie idei angażowania osób dojrzałych w projekty wolontariackie wspierające aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji. Do udziału w projekcie zaproszeni są pracodawcy, gotowi wspierać swoich pracowników 55+ w procesie rozwijania ich potencjału społecznego oraz pracownicy, pragnący wziąć udział w projekcie, dzięki któremu odkryją chęć pomagania i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Na uczestników projektu czeka wiele inspirujących spotkań, wsparcie doświadczonych animatorów, socjologów, coachów i praktyków wolontariatu, a także stała wymiana doświadczeń oraz pomysłów. Program ten jest idealny dla osób, które chcą: skupić się na rozwoju osobistym, rozwinąć swoje pasje, poznać podobne do siebie osoby, podzielić się swoim doświadczeniem i nauczyć czegoś nowego, a także dokonać zmian w swoim otoczeniu oraz poświęcić swój wolny czas niosąc innym pomoc w postaci wolontariatu.

Rekrutacja trwa do końca sierpnia. We wrześniu 2015 roku rozpoczną się warsztaty otwierające projekt. Między październikiem a marcem 2016 roku uczestnicy projektu rozpoczną wolontariat pod opieką Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz zrealizują własny projekt społeczno-kulturalny pod opieką Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”. Podsumowanie zaplanowano natomiast w kwietniu 2016 roku.

Więcej informacji, rekrutacja oraz szczegóły projektu na stronie organizatorów.