Muzeum Narodowe w Warszawie zachęca seniorów do udziału w kolejnych dwóch spotkaniach z cyklu „Muzealne wtorki”, podczas których przedstawione zostaną najciekawsze ekspozycje muzeum.

Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje cykliczne spotkania dla seniorów „Muzealne wtorki”, których celem jest zapoznanie najstarszych mieszkańców miasta ze zbiorami muzeum w sposób ciekawy i przystępny. Podczas wykładów poruszane są najróżniejsze tematy, od sztuki dawnej po współczesną.

W najbliższym czasie, 21 czerwca, odbędą się dwa wykłady – dla seniorów, którzy interesują się malarstwem pejzażowym.

O godzinie 13.00 seniorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu “Od ciszy sielanki do potęgi żywiołu, czyli o pejzażu romantycznym”. Spotkanie dotyczyć będzie tych pejzażystów pierwszej połowy XIX wieku, których fascynowało piękno rodzimego krajobrazu i dramatyczne zmagania człowieka z naturą. Przyświecała im chęć oddania mistyczno-wizyjnego nastroju, przy wykorzystaniu elementów dzikiej natury. Wykład poprowadzi Barbara Tichy.

Natomiast o godzinie 14.30, odbędzie się drugi wykład poświęcony malarstwu pejzażowemu “Realistyczny, impresjonistyczny czy symboliczny? Pejzaż w malarstwie polskim przełomu wieków”, który poprowadzi Katarzyna Janus-Borkowska. Seniorzy zapoznają się z pejzażystami młodszego pokolenia – takimi jak Chełmoński czy Ruszczyc – którzy w nastrojowych przedstawieniach natury zawierali treści symboliczne. Natomiast krajobrazy Stanisławskiego, Podkowińskiego i Pankiewicza charakteryzują się próbami uchwycenia ulotnych, zmiennych stanów przyrody.

Oba wykłady będą miały miejsce w kinie MUZ w Muzeum Narodowym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

Wstęp jest wolny.

Czas trwania wykładów: 50 minut.