Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zaprasza osoby 60+ do udziału w bezpłatnych zajęciach.

W ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa współfinansowanego przez m.st Warszawę, Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zachęca mieszkańców Warszawy po 60. roku życia do udziału w bezpłatnych, ciekawych spotkaniach międzypokoleniowych.

W ramach działań przewidziane są: warsztaty psychologiczne, spotkania z tańcem i muzyką, spotkania integracyjne z młodzieżą, wieczorki poezji i muzyki oraz wystawy.

Dla seniorów zainteresowanych zajęciami tanecznymi zaplanowano powstanie dwóch grup, które rozpoczną zajęcia w kwietniu oraz październiku br.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie 733-563-311.

Więcej informacji na stronie organizatora.

warszawska integracja międzypokoleniowa