Stowarzyszenie “mali bracia Ubogich” zachęca do udziału w bezpłatnym, corocznym szkoleniu “Pierwsza pomoc przedmedyczna”, który służy wyposażeniu w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ratowania życia i zdrowia.

Udzielenie pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia zwiększa szansę jej przeżycia aż o 86%! Życie może uratować każdy i nie musi być to lekarz, ponieważ w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lepsze jest działanie niż bezczynność. Stąd też Stowarzyszenie “mali bracia Ubogich” co roku organizuje bezpłatne szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej.

Zajęcia służą wyposażeniu osoby uczącej się w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ratowania życia i zdrowia. Szkolenie przeprowadzi doświadczony, dyplomowany ratownik medyczny, Piotr Jagodowski – absolwent Ratownictwa Medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się u opiekujących osobami starszymi, a także dla pracowników NGO oraz członków grup nieformalnych.

Szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej odbędzie się 14 listopada 2015 roku (sobota) w godzinach 10.00-16.00 w siedzibie Stowarzyszenia  “mali bracia Ubogich”, ul. W. Andersa 13 w Warszawie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mail i nazwę organizacji bądź instytucji należy wysłać na mail: info@malibracia.org.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 22 635 13 64.