Stowarzyszenie “mali bracia Ubogich” zachęca seniorów oraz opiekunów do udziału w kolejnym, 41. już spotkaniu z cyklu “Przystanek Alzheimer”. Tym razem poświęcone zostanie organizacji czasu wolnego osoby chorej.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” zachęca seniorów na kolejne, 41. już spotkanie z cyklu „Przystanek Alzheimer”, które zostanie poświęcone organizacji czasu wolnego osoby chorej. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie nowa metoda terapeutyczna, jaką jest gerontopsychomotoryka.

Jak informują organizatorzy, jednym z założeń tej metody terapeutycznej jest celowe posługiwanie się rekwizytami, według wyraźnie ustalonego scenariusza, aby umożliwić bądź ułatwić osobie chorej wytworzenie pozytywnego stosunku do siebie samej i otoczenia. Służą temu przeróżne przedmioty, które traktujemy jako narzędzia pracy, niejednokrotnie przedmioty codziennego użytku, które wykorzystane w świadomy sposób mogą dostarczyć nie tylko radości z możliwości obcowania z nimi, ale przede wszystkim służą wydobyciu z pamięci chorego cennych informacje o nim samym, uruchamiają jego wyobraźnię, pobudzają emocje i myślenie, tak cenne w utrwalaniu własnej tożsamości. Poprzez odpowiedni kontakt z przedmiotem, osoba chora odnajduje siebie ponownie i uczy się pozytywnej interakcji z otoczeniem. Wszystko odbywa się w atmosferze zabawy i kreatywnych działań.

Gerontopsychomotoryka jest formą aranżowania czasu wolnego. Zapewnia podopiecznym wsparcie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, wykorzystuje ruch chorego i bazuje na jego umiejętnościach motorycznych, a także rozwija kreatywność oraz pozwala na ciekawe spędzenie czasu wraz z opiekunem.

W trakcie dwugodzinnego spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • założenia metody terapeutycznej
  • gotowe narzędzia do wykorzystania przy organizowaniu czasu wolnego osoby chorej
  • kreatywny sposób podejścia do pracy z chorym
  • rola ruchu w chorobach z demencją
  • techniki budowy scenariuszy w oparciu o rekwizyty
  • przykładowe zabawy psychomotoryczne

Szkolenie poprowadzi pan Mariusz Dorot – doświadczony trener i terapeuta w pracy z osobami starszymi niesamodzielnymi.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 maja 2016 roku o godz. 17.30 w siedzibie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, przy ulicy Generała Władysława Andersa 13 na Muranowie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy kierować na adres: przystanekalzheimer@gmail.com, ewentualnie telefonicznie pod numerem telefonu: 518 371 552.

Spotkanie jest bezpłatne.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy.