Jakie cechy powinien mieć animator społeczny? Jakie działania powinien podjąć, żeby dobrze zorganizować swoją pracę oraz zachęcić innych do zaangażowania? Tego mogły się dowiedzieć na wczorajszym spotkaniu uczestniczki Szkoły Liderów II stopnia – projektu realizowanego wśród wrocławskich seniorów.

W środę, 18 marca, warsztaty animacji środowisk lokalnych w ramach Szkoły Liderów II stopnia przeprowadziła pani Elżbieta Gorgoń – wieloletni pracownik socjalny MOPS, członek Wrocławskiej Rady Seniorów, od 8 lat prowadząca Klub Seniora dla osób niesłyszących „Integracja”, we Wrocławskim Centrum Seniora udzielająca bezpłatnych porad z zakresu Ustawy o pomocy społecznej i prowadząca kurs języka migowego.

Podczas warsztatu pani Gorgoń zaprezentowała główne kategorie działaczy społecznych, wśród których wyróżniła animatora lokalnego, organizatora społeczności lokalnej, mentora i lidera. Przedstawiła także dziesięć kroków w procesie animacyjnym, od wstępnej oceny danej sytuacji, poprzez badanie potrzeb, zachęcanie ludzi do działań i wspólnej aktywności, planowanie, wyciąganie wniosków, a co ważniejsze – do kontynuacji projektu.

W trakcie prezentacji seniorki zadawały pytania, wśród nich między innymi o receptę na dobrego animatora. Okazuje się, że istotne w stawaniu się animatorem jest czerpanie motywacji z każdego obszaru ludzkiego życia, a więc i z pracy zawodowej, nauki, od rodziny, przyjaciół, ze świata wartości, a także dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć i odkrytych talentów.

Uczestniczki warsztatu z chęcią dzieliły się z prowadzącą własnymi przeżyciami, związanymi z działalnością społeczną. Dzięki temu oraz informacji przekazanych przez panią Gorgoń, specjalistkę od bezinteresownych działań społecznych, seniorki wzajemnie wzbogaciły swą wiedzę o „liderowaniu”. Serdeczność prowadzącej oraz otwartość seniorek wpłynęły na to, że udział w tym spotkaniu był niezwykłą przyjemnością, i to dla obu stron szkolenia.

Joanna Ryłko, Wrocławskie Centrum Seniora