Zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie „Dlaczego warto być wolontariuszem?” odbędzie się w środę 27 lutego w godz. 16.30-18.00 w Krakowie, w sali szkoleniowej Fundacji BIS przy ul. Krasickiego 18 na I piętrze.

Spotkanie adresowane jest do osób, które chciałyby pomagać, a nie wiedzą, jak zacząć. To okazja, aby uzyskać informacje nt. idei wolontariatu, dowiedzieć się gdzie i w jakich formach można go pełnić oraz poznać podstawowe aspekty prawne pracy woluntarystycznej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres krakow@wolontariat.org.pl do 25 lutego br.

Po spotkaniu będzie także możliwość zgłoszenia się do Biura Pośrednictwa Wolontariatu, w którym gromadzone są oferty wolontariatu w krakowskich organizacjach pozarządowych i instytucjach. Na podstawie krótkiej rozmowy przedstawiane są oferty wolontariatu zgodne z predyspozycjami, zainteresowaniami i umiejętnościami zainteresowanej osoby.

Zapraszamy!