Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie zaprasza na spotkanie „Świat otwarty dla Seniorów”.

„Świat otwarty dla Seniorów” to cykl comiesięcznych spotkań dotyczący aktywizacji społecznej w Programie Europa dla Obywateli. Tytuł kolejnego spotkania jest bardzo znamienny: „Ach ta dzisiejsza młodzież… – kto im da przykład?”.

Spotkanie poprowadzi Pani Marta Dąbrowska-Magura z Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli.

Do tej pory odbyły się m.in. wykłady: „Europejski Fundusz Społeczny dla osób po pięćdziesiątym roku życia”, „Aktywizacja zawodowa Seniorów – Europejski Fundusz Społeczny” czy „Źródła informacji o Unii Europejskiej: Centra Dokumentacji Europejskiej: Biblioteka Centrum Informacji Europejskiej MSZ”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej MSZ 14 lutego 2013 r. o godzinie 12.00 (ul. Krucza 38/42 w Warszawie).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału: tel. 22 455 54 54 lub e-mail: cie@msz.gov.pl.

WSTĘP WOLNY