Rozpoczął się nowy cykl spotkań Międzykulturowej Akademii III Wieku.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna i Unia Ewangelikalna w RP zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku. Celem projektu jest realizacja treści z zakresu międzykulturowości i dialogu religijnego oraz trening kompetencji psychospołecznych. Tematy kierowane są zarówno do osób wierzących, jak i niewierzących.

Najbliższy wykład („Lichwa w świetle tekstów świętych Ksiąg”) odbędzie się w ramach cyklu 22 lutego (piątek) o godz. 16 w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ul. św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.

Więcej informacji wkrótce na stronie www.akademia3wieku.ewst.pl.

Zapraszamy!

Kontakt:

Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku,

e-mail: akademia3wieku@ewst.pl,

tel.: 713469911 lub 791270216.