„Sportowa Akademia III Wieku” to projekt adresowany jest do osób w wieku powyżej 60. roku życia.

Klub Żeglarski Horn Kraków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – od czerwca br. rozpoczyna realizację projektu pt. „Sportowa Akademia III Wieku”.

W ramach projektu organizowane będą :

• zajęcia żeglarskie wraz z możliwością zdobycia patentu żeglarskiego – grupa I (16 os.),

• zajęcia ruchowe Tai Chi – grupa II (16 os.),

• zajęcia na pływalni, warsztaty integracyjne, współtworzenie i udział wydarzeniach sportowo-społecznych – grupa I i II (32 os.).

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Żeglarski Horn, Kraków, ul. Kozia 22

Czas realizacji projektu:

czerwiec – grudzień 2013 r.

Zapisy i informacje:

Miłosława Miłoń – koordynator projektu,

tel.: 12 653 05 08,

e-mail: promocja@hornkrakow.pl

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – 16 czerwca 2013 r.

Informacje o projekcie:

www.kz.hornkrakow.pl