Czy możemy coś zrobić, jeśli decyzja ZUS jest dla nas niekorzystna i nie chcemy się z nią zgodzić? Skarga na ZUS? Sprawdźmy to.

Skarga na ZUS – co i jak?

Przeczytaj także: Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS – np. co do wysokości emerytury, odmowy przyznania renty, prawa do zasiłku itd. – możemy wnieść skargę do sądu. Kieruje się tam sprawy przeciwko ZUS za pośrednictwem oddziału, z którym się nie zgadzamy. ZUS ma 30 dni na przekazanie naszego pozwu. Może też w tym czasie zmienić swą decyzję lub ją uchylić.

Zobacz także: