Polska znalazła się na przedostatnim miejscu w najnowszym rankingu AAI – aktywnego starzenia się. Na szczycie listy, spośród pozostałych państw Unii Europejskiej, znajdują się takie państwa, jak Szwecja, Dania oraz Holandia.

Indeks aktywnego starzenia (AAI) to ranking Unii Europejskiej, którzy bierze pod uwagę najważniejsze sfery życia seniorów z poszczególnych krajów Unii. Indeks przelicza udogodnienia proponowane przez państwo, m.in. poziom zatrudnienia seniorów, samodzielność, bezpieczeństwo, możliwości i warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się, a także uczestnictwo w życiu społecznym.

Najgorzej w przypadku Polski wypadł wskaźnik uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Polska znalazła się na ostatnim miejscu spośród 28 krajów, tuż za Rumunią i Bułgarią. Najwyższy wskaźnik zanotowano natomiast w Irlandii oraz we Włoszech.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku wskaźnika poziomu zatrudnienia w poszczególnych grupach wiekowych – tu Polska znajduje się na 20. miejscu, wyprzedzając m.in. Grecję, Belgię i Luksemburg.

Ze względu na warunki sprzyjające aktywnemu starzeniu się Polska zajęła 22. miejsce, wyprzedzając chociażby Węgry oraz Słowację. Na czele tej części rankingu znalazły się natomiast takie państwa, jak Szwecja i Dania.

Biorąc pod uwagę wskaźnik samodzielnego życia w zdrowiu, znaleźliśmy się na 24. miejscu. O bezpieczeństwo seniorów znacznie lepiej dba się w Danii, Finlandii oraz Holandii. W Polsce kwestie te znajdują się jednak na wyższym poziomie, niż w Rumunii czy Grecji.

Polska poprawiła swój wynik sprzed dwóch lat. Wówczas znajdowała się na ostatnim miejscu w rankingu krajów Unii Europejskiej, które odpowiadają na potrzeby seniorów.