Przejście na emeryturę? Najlepiej w lipcu. Kwartalny system waloryzacji składek sprawia, że od lat pytanie, „w jakim miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę” generuje niemal oczywistą odpowiedź. W 2017 roku pytanie to miało podwójną moc ze względu na wyjątkowo dużą liczbę osób osiągających wiek emerytalny, w związku z jego obniżeniem od 1 października. I dla tych, którzy zdecydowali się zakończyć pracę zawodową od razu, w październiku, mamy złą wiadomość – gdyby wstrzymali się 9 miesięcy, warunki przejścia na emeryturę byłyby lepsze.

Przejście na emeryturę

Zawiły polski system emerytalny powoduje, że przejście na emeryturę najlepiej zaplanować z kalendarzem w ręku. I choć nie każdy ma taką możliwość (pracodawca ciśnie na odejście, zdrowie szwankuje, dzieci proszą o pomoc nad wnukami), przejście na emeryturę warto opóźnić. Jeśli nie o kilka lat, to przynajmniej do wakacji. Powód – czysto finansowy.

Zobacz: Świadczenie przedemerytalne (zasiłek) – dla kogo? Ile wynosi?

Kiedy można przejść na emeryturę?

Kiedy można przejść na emeryturę? Co do zasady – przejście na emeryturę jest możliwe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ten, jak pamiętamy, kilka lat temu zaczął być z wolna podnoszony i zrównywany – do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Ostatnia zmiana prawa ponownie obniżyła jednak wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, co dało przeszło 300 tysiącom osób sposobność przejścia na emeryturę z dnia na dzień, równo 1 października.

Większość uprawnionych zdecydowała się od razu skorzystać z tej możliwości, jednak część osób opóźniła przejście na emeryturę i bez cienia wątpliwości – wiele z nich dobrze na tym wyjdzie. Z kilku powodów.

Czytaj więcej: Emerytura częściowa – czym jest i czy się opłaca?

Przejście na emeryturę

Wysokość comiesięcznego świadczenia, obliczanego według nowych zasad, zależy od wysokości podstawy obliczenia emerytury oraz parametru zwanego dalszym trwaniem życia.

Na tak zwaną podstawę obliczenia emerytury składają się:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne na koncie w ZUS,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy,
  • pieniądze zgromadzone na indywidualnym subkoncie.

Z kolei dalsze trwanie życia, to statystyczne oszacowanie, ile miesięcy życia pozostało danej osobie od momentu przejścia na emeryturę, do śmierci. Oszacowanie to jest automatyczne, na podstawie specjalnej tabeli ogłaszanej co rok przez Główny Urząd Statystyczny.

Czytaj także: Okres ochronny przed emeryturą – czy jest i ile wynosi?

Kiedy przejść na emeryturę?

Wysokość miesięcznych świadczeń emerytalnych ustalana jest poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez liczbę pozostałych miesięcy życia. To właśnie dlatego przejście na emeryturę warto opóźniać tyle, ile tylko się da – oczywiście jeśli komuś zależy na pieniądzach.

Im później zdecydujemy się na przejście na emeryturę, tym więcej składek zgromadzimy na koncie i tym mniejszy będzie parametr zwany dalszym trwaniem życia. Zatem iloraz, będący wynikiem wspomnianego działania, z każdym miesiącem będzie dla nas korzystniejszy. Szacuje się, że tylko z tego powodu, rok pracy dłużej, to emerytura wyższa o około 8 procent.

Zobacz: Jak obliczyć emeryturę

W jakim miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę?

Proste wydłużanie czasu pracy i opóźnianie przejścia na emeryturę to nie jedyna kalkulacja, jakiej powinniśmy dokonać. Znaczenie ma również wiedza, w jakim miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę. Od lat panuje przekonanie, że nie powinno się tego robić pod koniec roku (chociaż wile osób nie ma wyjścia, bo właśnie wtedy ustaje ich stosunek pracy). Najlepiej zaś w lipcu. Jest to słuszne przekonanie. Dlaczego?

Czytaj także: Emerytura po 40 latach pracy bez względu na wiek – zasady

Jak przejść na emeryturę?

W tym miejscu musimy wrócić do pojęcia podstawy obliczenia emerytury i jednego z jej składników – zwaloryzowanych składek. Waloryzacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie składek na ubezpieczenie emerytalne przez tak zwany wskaźnik waloryzacji. W roku, w którym składa się wniosek o emeryturę, składki są waloryzowane kwartalnie, przy czym do wniosków złożonych w III kwartale (czyli od lipca do września), stosuje się wskaźnik z kwartału I. (i analogicznie, do wniosków złożonych w IV kwartale – wskaźnik z II, itd.).

A dane historyczne pokazują jasno, czarno na białym, że w I kwartale wskaźnik waloryzacji zawsze jest dużo większy, niż w innych kwartałach. W 2017 roku przekroczył 113 procent, w poprzednich latach również utrzymywał się na poziomie 112-113 procent, podczas gdy wskaźniki dla kwartałów II-IV utrzymywały się w granicach 100 procent.

Dlatego na pytanie w jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę odpowiedź wydaje się prosta – w lipcu, tuż najkorzystniejszej ze wszystkich kwartalnych waloryzacji składek.

Czytaj też: Najniższa emerytura w Polsce – ile wynosi (brutto, netto)?