Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zachęca seniorów do wzięcia udziału w projekcie „Senior na plus! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”, którego celem jest poprawa świadomości seniorów w zakresie operacji finansowych.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 31 sierpnia 2015 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Senior na plus! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”. Głównym celem projektu jest poprawa świadomości seniorów (w wieku 55 plus) w zakresie możliwości bezpiecznego posługiwania się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi oraz budowania i ochrony własnej wiarygodności finansowej a także ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem projektu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A., z którym SKEF opracuje program szkoleń dla seniorów.

Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie bezgotówkowych instrumentów płatniczych oraz budowania wiarygodności finansowej. Działania projektu obejmą grupę 900 seniorów i seniorek na obszarze kilku województw w kraju (dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie). Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus” będą miały formę 4 godzinnego warsztatu (4 x 45 min. – godziny szkolne), złożonego z dwóch modułów (po 2 godz. szkol.) wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzić specjaliści ODFiK i SKEF o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają w formie upominku notes i długopis, a także materiały szkoleniowe.

Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych organizacji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów. Po zakończeniu zajęć doradcy będą przez 1 godzinę do dyspozycji osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnych porad.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń;
tel.: 58/624-98-76
e-mail: ikarmasz@skef.pl