Polski Związek Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie „Senior on line – Kolorowa jesień życia”.

Celem „Seniora on line…” jest stymulowanie kreatywności osób starszych i z problemami wzroku. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

• szkolenia w zakresie korzystania z komputera, obsługi stron internetowych, portali społecznościowych oraz urządzeń biurowych (np. skaner). Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych oraz za pośrednictwem programu Skype;

• prelekcje z zakresu muzyki, teatru, filmu i historii sztuki;

• warsztaty w zakresie szeroko pojętej kultury osobistej, zdrowia, urody, psychologii, kulinariów;

• warsztaty muzyczne;

• festiwale filmów z audiodeskrypcją;

• koncerty muzyczne;

• wystawy plastyczne.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2013 r. w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie (ul. Konwiktorska 7) we wtorki o godz. 16 i w czwartki o godz. 12. Udział bezpłatny.

Realizację projektu zakończy konkurs na napisanie eseju „Gołębiem, paczką, mailem… czyli jak teraz docierać będzie do nas kultura?”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach stron PZN.

„Senior on line – Kolorowa jesień życia” finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.