Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy współpracy z sędzią w stanie spoczynku Genowefą Pietraszewską, zaprasza do udziału w spotkaniach edukacyjnych dotyczących prawa rodzinnego.

Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania zachęca do udziału w spotkaniach edukacyjnych, które poświęcone zostaną zagadnieniom prawa rodzinnego.

Dzięki współpracy z sędzią w stanie spoczynku Genowefą Pietraszewską seniorzy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z pomocy Domów Opieki Społecznej, czym jest ubezwłasnowolnienie, a także jak uzyskać prawo do kontaktu z wnukami.

Spotkania będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu od marca do maja.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 21 marca br. o godz. 11.00. Temat spotkania będą Domy Pomocy Społecznej. Uczestnicy dowiedzą się co zrobić w sytuacji, gdy zdrowie nie pozwala na samodzielne załatwianie ważnych spraw życiowych lub urzędowych: w jaki sposób ustalić kuratora sądowego, jak dopełnić formalności z zamieszkaniem seniora w domu pomocy społecznej, jak bronić się przed umieszczeniem w takiej placówce wbrew własnej woli.

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 11.00. Tematem spotkania będzie ubezwłasnowolnienie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się co zrobić, gdy domownik z powodu stanu zdrowia psychicznego wymaga ubezwłasnowolnienia oraz jak wyglądają przesłanki i tryb postępowania. Co zrobić, gdy ktoś z bliskich ma objawy uzależnień (alkohol, hazard, komputer) i jak udzielić takiej osobie pomocy.

Ostatnie spotkanie cyklu odbędzie się 23 maja br. o godz. 11.00  na temat uregulowania kontaktów z wnukami. Uczestnicy spotkania dowiedzą się co zrobić, kiedy rodzice utrudniają kontakt z wnukami (sądowe regulowanie widzenia z wnukami, mediacyjne ustalanie kontaktów).

Spotkania odbędą się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9a

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zatem zapisy: osobiście w siedzibie CIS lub drogą telefoniczną pod numerem 61 847 21 11.