Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza Panie w okresie pomenopauzalnym do wzięcia udziału w projekcie NutriMet. W ramach programu zostanie oceniony m. in. sposób żywienia oraz skład ciała.

Projekt NutriMet to badania dotyczące wpływu odżywiania na zdrowie kobiet w wieku pomenopauzalnym. Mają one na celu pomiar składu ciała, podstawową diagnostykę biochemiczną krwi oraz wiele innych parametrów koniecznych do określenia sposobu żywienia badanych kobiet.

Projekt NutriMet oferuje następujące pomiary i badania:

  • pomiar składu ciała (w tym tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej)
  • ocena sposobu żywienia (ilość spożywanych makro- i mikroskładników i odniesienie do zaleceń żywieniowych)
  • analiza parametrów biochemicznych we krwi
  • porady żywieniowe uwzględniające genotyp (geny PEMT i MTHFR)

W przeciągu miesięcy czerwiec-sierpień odbędą się dwa 1-2 godzinne spotkania, w celu wykonania pomiarów oraz odpowiednich badań.

Spotkania odbędą się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31.

By wziąć udział w badaniach, należy skontaktować się z Agatą Muzsik, tel.: 510 084 082 lub drogą e-mail: amuzsik@up.poznan.pl

Udział w badaniach jest dobrowolny, a wyniki badań posłużą wyłącznie do celów naukowych.