Ile pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej osoby należy się rodzinie? Czy można liczyć na pieniądze z OFE po śmierci rodzica, jak odzyskać pieniądze z OFE po śmierci męża? Wypłata środków z OFE po śmierci ubezpieczonego jest uregulowana prawnie, nie można zatem odmówić wypłaty pieniędzy z OFE po śmierci właściciela konta, oczywiście w określonych okolicznościach i tylko określonym osobom.

Ile pieniędzy z OFE po śmierci?

Ile pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej osoby jest do wypłaty? Tyle, ile zostało zebrane. Powiedzmy w tym miejscu krótko, jak wygląda obecnie oszczędzanie na emeryturę.

Całość składki emerytalnej wynosi 19,52 procent naszych zarobków.

Z tego 12,22 procent trafia na ogólny rachunek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To tak zwany I filar. W razie śmierci, rodzina ubezpieczonego nie zobaczy ani grosza z tych pieniędzy, ponieważ nie podlegają one dziedziczeniu.

Pozostałych 7,3 procent albo w całości trafia na indywidualne konto w ZUS (II filar), albo jest dzielone w stosunku:

  • 4,38 procent do ZUS (II filar),
  • 2,92 procent na konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE, III filar).

7,3 procent, zgromadzone w II i III filarze, podlega dziedziczeniu. Na jakich zasadach? Jak odzyskać pieniądze z OFE po śmierci ubezpieczonego.

Zobacz też: Kredyt dla seniora – informacje o pożyczkach dla emerytów

Jak odzyskać pieniądze z OFE po śmierci męża?

Ile pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej nam osoby otrzymamy? Prostej odpowiedzi oczywiście nie ma i nie chodzi tylko o niewiadomą, jaką jest liczba zgromadzonych na koncie środków.

Najbardziej klarowna jest sytuacja małżonka, który miał ze zmarłym właścicielem konta wspólnotę majątkową. W takiej sytuacji połowa środków zgromadzonych na rachunku zmarłego trafia na rachunek pozostałego przy życiu współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym. Jeśli osoba ta rachunku takiego nie posiada, OFE jest zobowiązane go utworzyć.

Dla wielu osób istotne może być, że o wypłatę pieniędzy z OFE po śmierci męża może się ubiegać nie tylko żona obecna, ale i była, o ile tylko w poprzednim małżeństwie obwiązywała wspólnota majątkowa. Oczywiście to samo dotyczy obecnych i byłych mężów.

Wypłata środków z OFE po śmierci ubezpieczonego – dokumenty

Zabiegając o wypłatę środków z OFE po śmierci ubezpieczonego, dostarczyć musimy do placówki funduszu:

  • akt zgonu właściciela konta,
  • odpis aktu małżeństwa,
  • oświadczenie odnośnie tego, że do śmierci małżonkowie pozostawali we wspólnocie majątkowej.

Sprawdź też: Dziedziczenie mieszkania – komunalne, spółdzielczo-własnościowe

Pieniądze z OFE po śmierci rodzica

Druga połowa ze zgromadzonych na rachunku w OFE środków, trafia do osoby lub osób wskazanych przez jego właściciela przed śmiercią, tak zwanych „uposażonych”. Jeśli właściciel rachunku wskazał na przykład swoje dzieci, pieniądze z OFE po śmierci rodzica zostaną im wypłacone bezzwłocznie, to znaczy nie szybciej niż po miesiącu, ale nie później niż po 3 miesiącach, chyba że ktoś zdecyduje się na wypłatę w ratach rozłożonych na 2 lata.

Jeśli zmarły nie wskazał żadnej osoby uposażonej zwrot składek z OFE po śmierci właściciela rachunku nie będzie możliwy w prosty sposób. Środki te nie przepadną i nie zostaną zagarnięte przez OFE, ale trafią w takiej sytuacji do tak zwanej masy spadkowej i zostaną rozdzielone w ramach dziedziczenia, albo wedle ustaleń zawartych w testamencie, albo na zasadach ustawowych. Warto nadmienić, że w tym drugim przypadku, dzieci oraz współmałżonek dziedziczą w pierwszej kolejności, dzieląc się otrzymanym majątkiem w równych częściach.

Czytaj więcej: Dyspozycja na wypadek śmierci – informacje

Wypłata pieniędzy z OFE po śmierci

W tym miejscu należy podkreślić z całą mocą, że wypłata pieniędzy z OFE po śmierci bliskiej nam osoby nastąpi tylko wówczas, gdy zgon nastąpił przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Obecnie dla mężczyzn wynosi on 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Gdy zmarły był już w wieku emerytalnym, rodzina nie odziedziczy po nim pieniędzy z OFE.

Wypłata środków z OFE po śmierci ubezpieczonego – tak samo jak w ZUS

Warto dodać, że te same zasady dotyczące „dziedziczenia” pieniędzy zmarłego, dotyczą środków zgromadzonych na indywidualnych subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli w II filarze.

Czytaj też: Odwrócona hipoteka – czym jest i czy się opłaca?