Okres ochronny przed emeryturą chroni pracownika przed zwolnieniem z pracy na przestrzeni 4 ostatnich lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ile będzie trwać ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego, które nastąpi 1 października 2017 roku?

Okres ochronny przed emeryturą

Pracownik na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego zostaje objęty ochroną przedemerytalną. W tym czasie pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy, chyba że:

  • dojdzie do upadłości firmy,
  • likwidacji zakładu,
  • zatrudniony uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wejście w okres ochronny pracownika przed emeryturą jest w oczywisty sposób skorelowane z wiekiem emerytalnym. Do końca 2012 roku, kiedy wiek emerytalny kobiet wynosił 60 lat, a mężczyzn – 65 – wszystko było jasne i klarowne. 4-letni okres ochronny przed emeryturą zaczynał się w przypadku kobiet w wieku 56 lat, a mężczyzn – 61.

Rozpoczęte po 1 stycznia 2013 roku stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn o 1 miesiąc co kwartał, skutkowało analogicznym przesuwaniem momentu, w którym nabywamy prawo do ochrony przed emeryturą. Dziś dla kobiet moment objęcia ochroną przedemerytalną to ponad 57 lat, dla mężczyzn – ponad 61 lat.

Zobacz też: Emerytura rolnicza z KRUS – zmiany i zasady

Wiek ochronny przed emeryturą

Jak będzie stosowany przepis o 4-letnim okresie ochronnym przed emeryturą po obniżeniu wieku emerytalnego, do którego dojdzie 1 października?

Co do zasady – punktem odniesienia do rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej będzie nowy, niższy wiek emerytalny, ponownie wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Kobiety znów zostaną objęte ochroną przedemerytalną w wieku 56 a mężczyźni – 61 lat. Jeśli ktoś będzie chciał pracować dłużej, musi się liczyć z tym, że chroniony nie będzie.

Ścisłe stosowanie tego przepisu dotyczyć będzie jednak dopiero osób, które wiek emerytalny 60/65 lat osiągną po 1 października 2021 roku, a więc w przypadku których 4-letni okres ochronny przed emeryturą zaczyna się po 1 października 2017 r.

Czytaj też: Kiedy można przejść na emeryturę?

Ochrona przedemerytalna

Na szczęście wraz z ustawą, wprowadzone będą przepisy przejściowe, regulujące sytuację pracowników, którzy już są w okresie ochronnym przed emeryturą, ale na mocy wciąż obowiązującego prawa, ochroną przedemerytalną zostali objęci w starszym wieku, np. po 57 (kobiety), czy po 61 (mężczyźni) roku życia.

Dzięki temu nie muszą się oni martwić, że ich okres ochronny zostanie skrócony i wygaśnie wraz z osiągnięciem odpowiednio 60 i 65 lat. Osoby, które zostaną objęte ochroną przedemerytalną przed 1 października, będą bowiem miały liczony ten okres tak, jakby wciąż działały stare przepisy.

Czytaj też: Przejście na emeryturę – nieuchronny koniec czy upragniony początek?

Okres ochronny pracownika

Najlepiej zobrazuje to przykład: kobieta urodzona w 1958 roku, wedle obowiązującej jeszcze starej ustawy, wiek emerytalny (prawie 62 lata) osiągnęłaby w roku 2020, w związku z czym z ochrony przedemerytalnej korzysta od roku 2016. Wedle nowej ustawy, której regulacje wejdą w życie 1 października, kobieta z rocznika 1958 osiągnie wiek emerytalny (60 lat) już w roku 2018.

Pracownica nie musi się jednak obawiać zwolnienia po przekroczeniu 60 roku życia, po zaledwie dwóch latach pracy objętej ochroną przedemerytalną. Na mocy przepisów przejściowych ochrona przedemerytalna będzie trwać do roku 2020.

Sprawdź też: Świadczenie przedemerytalne (zasiłek) – dla kogo? Ile wynosi?