List, rysunek, zdjęcie, mała rzeźba, spisane wspomnienia, odnalezione po latach mogą stać się bezcenną pamiątka po bliskich, których już nie ma wśród nas.

Nie zawsze wiemy co z nimi zrobić, leżą gdzieś na dnie szuflady i czekają na następne porządki. Jeśli mamy takie pamiątki, chrońmy je, przekażmy je do muzeów, miejsc pamięci, niech znajdą swoje godne miejsca. Pamiętajmy, że nawet mały kawałek papieru to fragment historii czyjegoś życia, warto pokazać, przekazać go kolejnym pokoleniom.

Fundacja JA KOBIETA szuka wszelkich pamiątek z obozu KL Ravensbruck w celu umieszczenia ich na stronę ravensbruck.pl i tym samym ocalenia od zapomnienia. Jeżeli ktoś posiada jakieś materiały mogące zainteresować innych, proszony jest o przekazanie skanu, zdjęcia albo kopi w celu publikacji ich na stronie. Fundacja będzie bardzo wdzięczna za udostępnienie materiałów i przekazanie informacji osobom mogącym takowe posiadać.

Kontakt do osoby zbierającej materiały:
Hanna Nowakowska
hanna.nowakowska@fundacja-jakobieta.pl
tel: 22 641 50 53      694 451 604
Więcej:  http://www.ravensbruck.pl/