„Akademia Seniora – zajęcia na rzecz aktywizacji społecznej osób w wieku 60+” to program adresowanych do tych, którzy chcą czynnie spędzać czas wolny, a swoją energię spożytkować na zdobywanie wiedzy.

Ciąg bezpłatnych zajęć z zakresu informatyki, języka angielskiego, sztuki filmowej i teatralnej oraz podstaw sztuki i renowacji mebli walczy z powszechnym przekonaniem, że od pewnego wieku na naukę jest już za późno. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu, a każdy z uczestników projektu bierze udział w pełnym cyklu zajęciowym.

Dla osób zainteresowanych przygotowano specjalną rozpiskę dostępnych kursów.

Informatyka – 30 godzin

Zajęcia z informatyki, które ukształtują umiejętności korzystania z Internetu (m.in. zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarek internetowych w zakresie wyszukiwania i gromadzenia informacji, zdjęć i muzyki, korzystanie z komunikatorów internetowych i wykorzystywanie usług Google) oraz obsługi komputera (m.in. obsługa systemu operacyjnego, obsługa edytora tekstu i obsługa prostych programów graficznych). Uczestnicy otrzymają pendrive’y i podręczniki do nauki informatyki.

Język angielski – 50 godzin

Zajęcia z języka angielskiego na poziomie podstawowym, które umożliwią łatwiejszą komunikację z obcokrajowcami np. podczas wyjazdów zagranicznych, zrozumienie instrukcji obsługi sprzętów, korzystanie z zasobów internetowych. W ramach zajęć planowane jest poznanie podstawowych struktur gramatycznych, słownictwa na danym poziomie umożliwiającego prostą komunikację i wymianę informacji. Uczestnicy otrzymają: słowniki, podręczniki do nauki języka angielskiego oraz płyty audio.

Podstawy sztuki i renowacji mebli – 60 godzin

Warsztaty twórczego myślenia, edukacji przez sztukę (z zakresu m.in. malarstwa sztalugowego, rzeźby, grafiki i innych dziedzin sztuk plastycznych) oraz renowacji i aranżacji mebli. Uczestnicy otrzymają materiały potrzebne do pracy na zajęciach.

Sztuka filmowa i teatralna – 20 godzin

Historia filmu i teatru, zajęcia zewnętrzne połączone z projekcją filmową i spektaklem. Mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych i zainteresowań osób w obszarze estetyki, kultury wizualnej i sztuki. Uczestnicy otrzymają bilety na 2 projekcje filmowe i 2 spektakle teatralne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach mogą skontaktować się z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.

Tel.: 42 678 33 78

E-mail: melson@wp.pl

Czas trwania projektu: 19 listopada 2012 r. – 31 marca 2013 r.