Centrum Aktywnego Seniora w Łodzi serdecznie zachęca seniorów do udziału w projekcie “60+Wolontariat” oraz uczestnictwa w pierwszym powakacyjnym spotkaniu organizacyjnym.

Projekt “60+Wolontariat” dedykowan jest osobom, które ukończyły 60. rok życia, chcą być na bieżąco z wydarzeniami w Łodzi, spędzać aktywnie czas, brać udział w interesujących inicjatywach, poznawać nowych ludzi i służyć nabytą wiedzą swoim rówieśnikom.

Ideą projektu jest wyłonienie spośród seniorów grupy liderów, którzy podzielą się z innymi swoją wiedzą nabytą w trakcie comiesięcznych spotkań.

Każde spotkanie otwiera wykład tematyczny. Po prelekcji koordynator projektu wręcza uczestnikom wykaz wydarzeń sportowych rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych lub zdrowotnych, odbywających się w Łodzi w najbliższym okresie oraz przedstawia projekty organizacji pozarządowych, w których wolontariusze mogą brać czynny udział.

Spotkanie organizacyjne dla seniorów, którzy chcą ciekawie i aktywnie spędzać czas jako wolontariusze, odbędzie się we wtorek 13 października 2015 roku, w godzinach 10.00-12.30 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Kontakt:

Katarzyna Jarosińska – koordynator projektu “60+WOLONTARIAT”
Zespół ds. Seniorów
Ul. Zachodnia 47
42 638 47 30 / k.jarosinska@uml.lodz.pl