Fundacja Polski Instytut Filantropii zachęca seniorów do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Pisania Testamentów.

W ramach kampanii “Dobry Testament” odbędzie się bezpłatne spotkanie z prawnikiem, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto sporządzić testament i jak go napisać, aby zawrzeć w nim wszystkie istotne postanowienia.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, którzy będą opowiadać o swojej działalności oraz wyjaśniać, jak zapisy testamentowe dokonane na rzecz ich organizacji pomagają im podejmować działania, na które normalnie organizacje nie mają środków.

Kampania „Dobry Testament” zwraca uwagę na pamięć o swoich najbliższych i uwzględnianie ich w testamencie.

Warsztaty „Dobry Testament” odbędą się 6 września 2016 w godz. 14.00-17.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu partnerowi kampanii “Dobry Testament”, czyli Zespołowi ds. Seniorów: tel.: 42 638 47 30, e-mail: k.jarosinska@uml.lodz.pl lub osobiście: ul. Zachodnia 47, p. 122.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie kampanii “Dobry Testament”.