Konkurs “Igrzyska Gier Dawnych” zachęca dzieci oraz młodzież, przy wsparciu seniorów, do poznania tradycyjnych gier lub zabaw regionu oraz do dialogu międzypokoleniowego.

Organizatorzy konkursu – Grupa Rekonstrukcji Historycznej “Leśny Witeź” oraz Fundacja Instytut Działań Twórczych – serdecznie zachęcają dzieci, młodzież oraz seniorów do udziału w konkursie międzypokoleniowym “Igrzyska Gier Dawnych”.

Zadaniem uczestników jest wspólnie z osobą 60+ (np. dziadkiem, babcią, ciocią, sąsiadka, itp.) stworzyć opis wybranej tradycyjnej gry i zabawy, w jakie bawiono się przed epoką komputera, zagraniem w tą grę i przesłaniem opisu wraz z obrazkiem lub zdjęciem gry lub osób w nią grających.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody (historyczne gry planszowe, nagrody niespodzianki ufundowane przez Skansen oraz Starostwo Powiatowe), które rozdane zostaną podczas Festiwalu “Igrzyska Gier dawnych” 3 października 2016 w Skansenie “Łęczycka Zagroda Chłopska”.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą wysyłać swoje prace mailowo: slowianska.inspiracja@gmail.com, przesyłać pocztą lub przynieść pod adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.

Prace należy przesyłać do 10 lipca 2016 roku.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Zasady konkursu:

Konkurs kierowany jest do duetów złożonych z:
– dzieci i młodzieży do lat 30
– osób 60+
2. Uczestnicy przygotowują w duecie opis jednej tradycyjnej gry/zabawy, w którą grywało się w rejonie łódzkim, na załączonym formularzu oraz dołączają obrazek/zdjęcie gry lub osób grających w opisaną grę.
3. Prace należy zgłaszać do 10.07.2016. Prace można przesyłać drogą mailową: slowianska.inspiracja@gmail.com, przesyłać pocztą na adres:  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90 – 558, Łódź lub przynieść do: Skansen „Zagroda Chłopska” w Kwiatkówek.
4. Każda osoba chcąca wziąć udział w konkursie jest zobowiązana do wypełnienia i przesłania wraz z obrazkiem/zdjęciem Kwestionariusza Zgłoszeniowego – do pobrania ze strony www.instytutdt.pl/pl/ lub osobiście w/w punktach.
5. Każdy uczestnik może przesłać max. 3 opisy wraz z obrazkiem/zdjęciem.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu zgody na nieodpłatne, nieograniczone i bezterminowe upublicznianie pracy i wykorzystanie jej w celu wystawowym i w celu rozstrzygnięcia konkursu.  Opisy gier/zabaw, po zakończeniu konkursu zostaną opublikowane na stronie www.instytutdt.pl, lesnywitez.pl

igrzyska gier dawnych