Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fumed Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zachęcają do udziału w Gali Konkursu “Drzewo Pokoleń”, którą uświetni koncert zespołu Soyka Kolektyw.

Już w najbliższy czwartek rozpocznie się finał Konkursu “Drzewo Pokoleń”, którego celem było wyłonienie i uhonorowanie inicjatyw zmierzających do poprawy życia osób starszych.

Uwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala, podczas której nagrodzone zostaną wybrane przez komisję projekty i działania poświęcone zdrowemu starzeniu oraz integracji pokoleniowej, podejmowane zarówno przez samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe, studenckie oraz przedstawicieli biznesu.

Galę uświetni swoim występem Stanisław Soyka. W koncercie będą mogły wziąć udział osoby posiadające zaproszenia, które wydawane są m.in. przez Zespół ds. Seniorów, który jest partnerem Konkursu. Możliwy jest odbiór bezpłatnych biletów.

Gala odbędzie się 3 marca 2016 roku o godzinie 18.00  w AULI 1000 w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251.

Osoby 60+ zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu zapraszamy po odbiór wejściówek do biura na ul. Zachodniej 47, p. 122.

plakat drzewo życia konkurs