Urząd Miasta Łodzi oraz Centrum Aktywnego Seniora 60+ zapraszają  do udziału w spotkaniu w ramach konsultacji Programu “Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”. 

Program “Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna” ma na celu wskazanie działań i propozycji, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji demograficznej w mieście, rozwijając zarazem pożyteczne inicjatywy rządowe i regionalne, korzystne dla mieszkańców miasta.

W ramach programu odbędzie się warsztat skierowany zarówno do najstarszych mieszkańców, jak i osób, które chciałyby mieć realny wpływ na kształtowanie tkanki miejskiej. Spotkanie nosić będzie tytuł: “Jak Miasto może sprzyjać poprawie jakości życia i aktywności seniorów?”.

Podczas spotkania seniorzy zostaną zaproszeni do debaty – możliwe będzie przekazanie swoich oczekiwań i opinii związanych ze wspieraniem najstarszych, wzmacnianiem ich aktywności oraz poprawą jakości życia łódzkich seniorów.

Uzyskane podczas rozmowy odpowiedzi posłużą do opracowania Programu “Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”, który ma wskazać działania będące kompleksową odpowiedzią na najważniejsze wyzwania demograficzne Łodzi – niską liczbę urodzeń, wzrost udziału liczby osób starszych w społeczeństwie, potrzebę zwiększenia przyjazdów do Łodzi.

Warsztat odbędzie się 14 czerwca (wtorek) w godz. 12.00-15.00, w Centrum Aktywnego Seniora – Górna, Dom Kultury Górna, ul. Siedlecka 1 w Łodzi.

W celu włączenia się do debaty, warto wypełnić ankietę projektu dostępną pod tym linkiem.