Centrala Muzyki Tradycyjnej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie Laboratorium Strażników Tradycji. Na uczestników projektu czekają m.in. warsztaty wokalne, nauka regionalnych pieśni tradycyjnych i spotkania z Mistrzami Tradycji. Zajęcie te przeznaczone są dla każdego, kto chce zgłębiać muzyczną kulturę tradycyjną Dolnego Śląska.

Laboratorium Strażników Tradycji to cykl zajęć warsztatowych poświęconych polskiej tradycji (w pierwszej edycji przede wszystkim najstarszym pieśniom) jako tej części naszego najdawniejszego dziedzictwa kulturowego, jaka obecnie znika szybko razem z ostatnimi mistrzami ludowego śpiewu.

Uczestnicy zajęć mają szansę poszerzyć swoje kompetencje kulturowe o pogłębioną wiedzę oraz praktyczne umiejętności przekazywania tej wiedzy innym. Jest to również okazja rozbudzenia muzykalności i podkreślenia jej roli w kontaktach społecznych.

Laboratorium Strażników Tradycji to projekt o charakterze pionierskim i eksperymentalnym. Praca odbywa się w kilku zróżnicowanych grupach, m.in. z muzykami, nauczycielami i animatorami kultury, z istniejącymi już zespołami folklorystycznymi, z klubem seniora oraz z kilkoma grupami amatorskimi na Dolnym Śląsku.

Program zajęć:

• nauka regionalnych pieśni tradycyjnych;

• warsztaty wokalne;

• spotkania z Mistrzami Tradycji – twórcami ludowymi, mistrzami śpiewu tradycyjnego;

• prezentacje filmów i nagrań terenowych;

• prezentacje przykładów dobrych praktyk ochrony tradycji w Polsce i za granicą;

• finałowy festiwal z tradycyjną potańcówką;

• możliwość zdobycia odznaki Strażnika Tradycji;

• dla chętnych zajęcia dodatkowe: badania terenowe, warsztaty plenerowe, wyjazdy na festiwale muzyki tradycyjnej.

W grudniu odbędzie się ww. finał: Festiwal Strażników Tradycji – spotkanie i wymiana doświadczeń wszystkich grup warsztatowych oraz możliwość otrzymania Odznaki Strażnika Tradycji.

Tegoroczny projekt zakończy się wspólną zabawą przy kapeli tradycyjnej wraz z nauką tańców.

Harmonogram:

• maj – warsztaty grupowe;

• czerwiec – spotkania z Mistrzami Tradycji i warsztaty;

• lipiec, sierpień – badania terenowe, odwiedzanie ośrodków i imprez promujących muzykę tradycyjną, budowanie współpracy z innymi organizacjami (przy okazji letnich szkół, festiwali, festynów), zajęcia w podgrupach;

• wrzesień–listopad – warsztaty i konsultacje grupowe i indywidualne, przygotowanie uczestników do finałowego przeglądu;

• grudzień – festiwal Strażników Tradycji.

Zajęcia są bezpłatne!

Informacje i zapisy:

E-mail: info@straznicytradycji.pl;

Koordynator: Olga Chojak tel. 506560016;

Strona internetowa: straznicytradycji.pl.