Galicyjskie Centrum Edukacji zaprasza mieszkanki Krakowa do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej niepracujących kobiet powyżej 50 roku życia.

Galicyjskie Centrum Edukacji zachęca do udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet powyżej 50 roku życia. Udział w projekcie mogą wziąć mieszkanki Krakowa.

Realizowana inicjatywa ma charakter prospołeczny i niekomercyjny – jest szansą  dla bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a w efekcie znalezienie zatrudnienia.

W ramach projektu uczestniczki mają okazję otrzymywać:

  • wsparcie psychologiczno-zawodowe,
  • szkolenia zawodowe z uzyskaniem certyfikatu,
  • trzy miesięczne staże zawodowe w firmach,
  • wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Ponadto wszystkim uczestniczkom zapewniony zostanie:

  • catering w trakcie doradztwa i szkoleń zawodowych,
  • zwrot kosztów dojazdów na wszystkie zajęcia,
  • stypendium szkoleniowe  (ok. 1000 zł),
  • stypendium stażowe ok. 1000 zł/miesiąc (przez 3 miesiące),
  • możliwość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Informacje i zapisy: osobiście: ul. Bronowicka 73 w Krakowie; tel. 12 637-09-04, kom. 884-975-754, e-mail: biuro@gce.krakow.pl

Więcej informacji dotyczących projektu znajdą Państwo na stronie organizatora.