Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zaprasza na II cykl wykładów otwartych dla osób 60+.

Podczas II cyklu wykładów otwartych 60+ pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej opowiedzą o kwestiach dotyczących zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej. Oprócz wykładów możliwe będzie wzięcie udziału w warsztatach ruchowych.

Wykłady otwarte dla osób 60+ odbędą się 28 maja (czwartek) w sali audytoryjnej B Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78.

Plan spotkania:

11:00 – 11:05 – powitanie
11:05 – 12:00 – „Udar mózgu – profilaktyka i rehabilitacja”, dr Elżbieta Mirek
12:00 – 12:10 – dyskusja
12:10 – 12:20 – przerwa
12:20 – 13:05 – „Myć się, nacierać, skrobać czy wietrzyć? Czyli kilka słów o historii brudu”, dr Edyta Janus
13:05 – 13:15 – dyskusja
13:15 – 13:25 – przerwa
13:25 – 14:55 – Nadzorowane ćwiczenia fizyczne: „Ćwiczenia sensomotoryczne z wykorzystaniem przyborów”, dr Sylwia Mętel:
I grupa – 13:25 – 14:10 (15 osób)
II grupa – 14:10 – 14:55 (15 osób)
Miejsce warsztatów: Sala Klubowa AWF Kraków

Liczba osób mogących wziąć udział w ćwiczeniach to 30 uczestników wykładów, podzielonych na 2 grupy po 15 osób.

Osoby chcące wziąć udziału w zajęciach ruchowych, przed wejściem na salę będą poproszone o złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w treningu fizycznym. Na zajęciach ruchowych obowiązuje strój sportowy oraz sportowe obuwie zamienne.