Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. J. Boehnert zachęca krakowskich seniorów do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych zajęciach w ramach programu „Centrum Aktywności Seniorów – dojrzały smak życia”.

Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia w Krakowie ruszyła z nowym projektem „Centrum Aktywności Seniorów – dojrzały smak życia!”, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia, warsztaty oraz spotkania, między innymi: nordic walking, wycieczki rowerowe, klub gier kognitywnych, warsztaty plastyczne oraz klub gier stolikowych. W programie znajdą się również zajęcia edukacyjne, rozwojowe oraz międzypokoleniowe. Najbliższe spotkania poświęcone zostaną ceramice oraz nauce gry w boule.

W piątek 14 sierpnia oraz 21 sierpnia o godzinie 9.00 odbędą się warsztaty plastyczne z ceramiki. Seniorzy spróbują swych sił w formowaniu naczyń wyrabianych z gliny. Są to podwójne zajęcia, podczas których uczestnicy wyrobią naczynie oraz samodzielnie je ozdobią. Zapisy łącznie na dwa warsztaty. Zapewnione zostaną potrzebne materiały. Zajęcia odbędą się na ul. Rzeźniczej 2a w Krakowie.

Również w piątek 14 sierpnia o godzinie 9.00 odbędą się zajęcia poświęcone nauce gry w boule. To tradycyjna francuska gra towarzyska. Seniorzy poznają zasady gry oraz spróbują swoich sił podczas spotkania w Parku Jordana  przy budynku kawiarni od strony Błoń, w cieniu drzew i na specjalnie wyznaczonym placyku.

Udział w zajęciach bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, stąd konieczne są wcześniejsze zapisy. Szczegółowe informacje i zapisy:
osobiście: w Punkcie informacyjnym CAS od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00, ul. Rzeźnicza 2a,
tel.: 12 294 81 35,
e-mail: biuro@apz.org.pl