Stowarzyszenia ZOLW oraz trenerzy z Fitness Młyn i Avatar Centrala Ruchu zapraszają seniorów do skorzystania z oferty darmowych zajęć ruchowych “Projekt 60+Senior Sport”.

“Projekt 60+Senior Sport” powstał z myślą o osobach powyżej sześćdziesiątego roku życia. Celem spotkań jest zapewnienie seniorom zdrowia i lepszej jakości życia. Założeniem programu jest przełamanie stereotypu o starości jako biernej i samotnej poprzez zdrowy, aktywny styl życia i kształtowanie odpowiednich nawyków.

Spotkania rozpoczną się we wrześniu. Podczas nich seniorzy będą mieli okazję porozmawiania ze specjalistami z zakresu zdrowia, internetu czy prowadzenia spotkań w grupie. Seniorzy mogą wybrać spośród trzech ścieżek tematycznych:

  1. “Optymalizacja wagi”
  2. “Zdrowy kręgosłup”
  3. “Koordynacja ruchowa”

Program zakłada powstanie dwóch 8-tygodniowych edycji. Łącznie będzie się składał z następujących spotkań oraz zagadnień:

  • Seminarium (godzina) – będzie to teoretyczne wprowadzenie do treningów. Eksperci zajmujący się badaniami lub leczeniem konkretnych schorzeń udzielą seniorom wskazówek, jak rozpocząć trening i prowadzić go w bezpieczny sposób.
  • Zajęcia ruchowe (12 godzin) – prowadzone regularnie 2 razy w tygodniu przez 6 tygodni. Zajęcia ukierunkowane będą na realizację celów założonych dla konkretnej ścieżki tematycznej (zdrowy kręgosłup, optymalizacja wagi, koordynacja ruchowa).
  • Warsztat komputerowy (2 godziny) – przybliżający uczestnikom aplikację internetową o nazwie Plan50+, służącą do samodzielnego planowania własnej aktywności ruchowej.
  • Impreza integracyjna (2 godziny) – zaplanowana jako międzypokoleniowa zabawa ruchowa dla seniorów i młodzieży wspomagającej seniorów podczas warsztatu komputerowego.

Pierwsza edycja rozpocznie się 5 września i potrwa do 28 października. Drugą z nich zaplanowano od 17 października do 12 grudnia.

Zajęcia prowadzone będą w dwóch lokalizacjach: w dzielnicy Stare Miasto w Fitness Młyn oraz w dzielnicy Czyżyny w Avatar Centrala Ruchu.

Podczas zapisów należy wybrać termin oraz miejsce, w którym seniorzy chcieliby odbyć szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: marketing@myavatar.pl oraz dzwoniąc pod numer tel.: (12) 634 10 81 (Fitness Młyn) lub 733 434 332 (My Avatar).