Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ogłosiło konkurs, który realizowany jest w ramach projektu pn. „Działaj z nami-seniorami”, wspieranego finansowo przez Województwo Małopolskie.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ogłosiło konkurs, który realizowany jest w ramach projektu pn. „Działaj z nami-seniorami”. Jego celem jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzeniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej małopolskich seniorów. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca!

Cel będzie realizowany poprzez:

 • promocję pozytywnego wizerunku wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej wśród seniorów;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu akcji wolontariackich i ich oddziaływania wśród osób starszych;
 • zwiększenie motywacji do podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnych wśród osób w wieku 60+.

Tematyka akcji jest dowolna. Grupy seniorów mogą zaprezentować posiadane umiejętności lub zgłosić zapotrzebowanie na konkretne działania w najbliższej okolicy (np. piknik senioralny, przedstawienia teatralne, zajęcia międzypokoleniowe itp.).

W konkursie mogą brać udział seniorzy zrzeszeni w grupach formalnych i nieformalnych (m.in. w klubach seniora, UTW, Centrach Aktywności Seniora, organizacjach senioralnych) oraz indywidualni seniorzy, którzy zbiorą grupę minimum 10 osób, zainteresowani udziałem w konkursie, chcący podjąć się realizacji akcji wolontariackiej pokazującej aktywność osób starszych i zachęcającej do aktywności innych seniorów.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które:

 • ukończyły 60 rok życia,
 • zamieszkują na terenie województwa małopolskiego,
 • zapoznają się z regulaminem konkursu i wynikającymi z nimi zobowiązaniami.

Do realizacji zostaną wytypowane 4 projekty. Wybrane grupy otrzymają:

 • wsparcie merytoryczne – udział grupy seniorów w 3 warsztatach po 5 godzin dydaktycznych, podczas których przydzielony trener będzie pomagał w ustaleniu poszczególnych etapów akcji, procesie promocji, sposobach na dotarcia do grupy adresatów, ustaleniu budżetu czy harmonogramu. Zajęcia będą realizowane w miejscowości, z której pochodzi grupa seniorów lub do której grupa będzie mieć najlepszy dojazd.
 • wsparcie finansowe – dofinansowanie każdego projektu akcji wolontariackiej w wysokości 600 złotych. Środki mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup materiałów bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

Konkurs składa się z następujących etapów:

 • przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie: do 30  czerwca 2016 roku
 • wyłonienie 4 projektów do realizacji, które uzyskają wsparcie merytoryczne oraz finansowe na przeprowadzenie akcji wolontariackiej: 1-31 lipca 2016 roku
 • realizacja wsparcia merytorycznego w przygotowanie akcji wolontariackiej: 1 sierpnia-30 września 2016 roku
 • realizacja przez grupy akcji wolontariackich: 1 września-30 października 2016 roku
 • wybór najlepszej akcji wolontariackiej i przyznanie nagrody grupie seniorów za zajęcie I miejsca: 1-30 listopada 2016 roku

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/dzialaj-z-nami-seniorami/