Zapraszamy na Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, który odbędzie się 18 listopada 2016 r w Krakowie.

Proces starzenia się społeczeństwa nie jest jedynie problemem z zakresu demografii, ale także wyzwaniem dla gospodarki. Wzrasta zapotrzebowanie na dobra i usługi zaprojektowane w sposób szczególny, tak by przystawały do potrzeb i możliwości osób starszych. Szybki wzrost procentowy udziału seniorów w społeczeństwie spowoduje powstanie i rozwój nowych rynków i miejsc pracy.  To stawia przed władzami regionalnymi nowe zadanie zainicjowania publicznej debaty na ten temat z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego oraz naukowców.

Temu celowi ma posłużyć Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Głównym tematem spotkania będzie zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług i produktów dla osób starszych. Zostaną przedstawione dobre rozwiązania z Polski i zagranicy, wraz z omówieniem możliwości ich wdrożenia we współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a przedstawicielami biznesu.

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie organizatorów >>