Napisz fraszkę promującą piękno języka polskiego i wygraj atrakcyjne nagrody! Do 29 grudnia można przesyłać zgłoszenia w konkursie skierowanym do seniorów oraz dzieci i młodzieży.

Narodowe Centrum Kultury, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Agencja Reklamowa Aviator ogłaszają ogólnopolski konkurs literacki „Piękno naszego języka w codzienności umyka”. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają osoby 50+ oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Poprzez swoją inicjatywę organizatorzy chcą przeciwdziałać powszechnej tabloidyzacji i pauperyzacji języka oraz pokazać, dlaczego warto posługiwać się w życiu codziennym poprawną, literacką polszczyzną. Głównym celem konkursu jest pobudzenie do działań intelektualnych osób 50+ oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jak również utrwalenie dla przyszłych pokoleń pięknego języka, jakim posługuje się nadal wielu polskich seniorów.

Na autorów najlepszych fraszek promujących piękną polszczyznę czekają cenne nagrody. W kategorii seniorów na autora najlepszej fraszki czekają 2-tygodniowe wczasy w Polsce dla dwóch osób. Natomiast pięciu najzdolniejszych młodych twórców zostanie nagrodzonych wspólną tygodniową wycieczką w polskie góry, pod opieką nauczyciela języka polskiego tego dziecka, które zwycięży w tej kategorii wiekowej. Wszyscy pozostali laureaci otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu.

Zwycięzców konkursu wybierze jury pod przewodnictwem Stefana Jurkowskiego, członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, złożone z osób od wielu lat aktywnie działających na rzecz rozwoju polskiej kultury i edukacji. W jego skład wejdą m.in.: Jerzy Fedorowicz, poseł i wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Krystyna Lewkowicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH oraz Mirosława Kaźmierowska, dyrektor zarządzająca Agencji Reklamowej Aviator.

Fraszki dodawać można do 29 grudnia na stronie internetowej www.konkursnafraszke.pl. Tam też można zobaczyć fraszki innych autorów.

Akcję wspierają Związek Literatów Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.