Dziś, pod hasłem: „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”, odbywa się Kongres Gospodarki Senioralnej. III edycja wydarzenia jest kontynuacją dialogu społecznego między biznesem, środowiskami senioralnymi i parlamentem. Organizatorami kongresu są: Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który wspiera działania na rzecz rozwoju usług i dóbr dla osób starszych oraz młodszych pokoleń, aby przygotować je do aktywnej i zdrowej starości. CafeSenior.pl objął to wydarzenie swoim patronatem.

W ocenie Instytutu gospodarka senioralna może i powinna być pozytywnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski. W tym celu Instytut wspólnie z Ministerstwem Rozwoju organizuje coroczne wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym i europejskim – Kongres Gospodarki Senioralnej. Ważną kwestią III kongresu jest opracowanie „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania.

 III Kongres Gospodarki Senioralnej

Na kongresie spotkają się przedstawiciele biznesu, władz centralnych, samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Wydarzenie ma zasięg europejski, bierze w nim udział ponad 300 uczestników, w tym wybitni eksperci z różnych dziedzin. W debatach głos zabierają między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarki Krajowej, Związku Banków Polskich i PFRON-u. Ich celem jest stworzenie jak najlepszych warunków życia i funkcjonowania dla seniorów. Chodzi o to, by gospodarka senioralna stała się czynnikiem rozwoju gospodarczego dla przedstawicieli środowisk senioralnych, środowiska finansowego, deweloperów, polityków i samorządów, służby zdrowia oraz świata nauki.

Podczas tegorocznego III Kongresu Gospodarki Senioralnej będziemy skupiać się na działaniach, które możemy zrobić w przyszłości. O ile ubiegłoroczna deklaracja programowa wskazała zasoby i kierunki działania, tak w tej chwili będziemy skupiać się na tym co robić na kolejnym etapie. “Polska gospodarka na progu srebrnej rewolucji” obrazuje pewien przełomowy moment, w którym właśnie w tej chwili się znajdujemy. Duże obciążenie finansów publicznych, z uwagi na starzejące się społeczeństwo. Niska dzietność. Z drugiej strony mnóstwo przykładów z zagranicy i przykładów z już rodzącego się rynku usług dla osób starszych u nas w Polsce. To wszystko ubrane w rozwiązania nowych technologii, e-społeczeństwo, ekonomię współdzielenia. Będziemy mówić o pojęciach dotychczas niedyskutowanych, które mogą być szansą rozwoju dla polskich przedsiębiorców i dawać nowe miejsca pracy –  wyjaśnia Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Konkgres Gospodarki Senioralnej

Rynek konsumencki – klient senior

W opinii publicznej przyjęło się myślenie, że senior – to osoba, która uczestniczy w rynku w bardzo niewielkim stopniu. Jest klientem głównie w sferze towarów pierwszej potrzeby i sektorze medycznym. A polskie emerytury – które nie należą do najwyższych w Europie, nie pozwalają mu na zbytnie szaleństwo zakupowe. To podejście sprawia, że potrzeby seniora w większości usług są w dalszym ciągu pomijane. Badania pokazują jednak, że klient senior to niedoceniony potencjał. Dlatego w czasie III Kongresu Gospodarki Senioralnej będzie mowa o narzędziach finansowych, które pozwolą nam wszystkim starzeć się w bezpieczeństwie finansowym.

Budownictwo – mieszkanie podążające za wiekiem

Na Kongresie Gospodarki Senioralnej zostanie postawione pytanie: czy na rynku mieszkaniowym pamiętamy o tym, że potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem? Mieszkanie to ważny element życia każdego człowieka. Jak pokazują badania młodzi ludzie coraz później decydują się na kupno mieszkań. Przed deweloperami stoją kolejne wyzwania, ze względu na nowe potrzeby kupujących. Zdaniem ekspertów mieszkanie powinno podążać za wiekiem i oczekiwaniami lokatorów. O tym, jak ważne jest zaspokojenie wszystkich potrzeb, zwłaszcza tych w srebrnym wieku, kiedy z trudem przyjdzie nam samym je zrealizować, będą dyskutować eksperci podczas III Kongresu Gospodarki Senioralnej.

Opieka medyczna dla seniorów

Opieka długoterminowa to ważny obszar gospodarki senioralnej. Ze względu na to, że nikt nie lubi patrzeć na przyszłość swoją czy swoich najbliższych w ciemnych barwach, temat ten jest często spychany na boczny tor. W efekcie tego z biegiem lat wokół opieki długoterminowej wytworzyła się pewna zasłona milczenia. A narastające problemy wokół niej sprawiają, że coraz częściej musimy się obawiać o jakość opieki, gdy zostaniemy niesamodzielni. Nad nowymi rozwiązaniami w opiece długoterminowej dla seniorów będą debatować eksperci w czasie Kongresu Gospodarki Senioralnej. 

Kongres Gospodarki Senioralnej zakończy się stworzeniem „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”. Będą to wytyczne do wypracowania rozwiązań w kluczowych kwestiach dla rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce. Wytyczne zostaną zaprezentowane przedstawicielom Rządu RP.

Więcej na: kigs.org.pl