Wczoraj w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W jej trakcie pojawiła się deklaracja utworzenia w najbliższym roku Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Obywatelski Parlament Seniorów ma być instytucją reprezentującą interesy polskich seniorów. W jego składzie znajdować się mają osoby z doświadczeniem w organizacjach senioralnych – przede wszystkim uniwersytetach trzeciego wieku i radach seniorów – i gotowe zaangażować się w stałą pracę na poziomie ogólnopolskim. Na spotkaniu obecny był przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej Michał Szczerba, który zadeklarował, że instytucja ta powstać będzie mogła jeszcze w pierwszym półroczu 2015 roku.

Utworzenie parlamentu seniorów nie jest jedyną zmianą, jakiej oczekują seniorzy, którzy uczestniczyli w poniedziałkowej Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na konferencji poinformowano o planach uchwalenia ustawy wprowadzającej system wsparcia dla osób wymagających stałej opieki oraz ustawy o uśpionych rachunkach (zobowiązanie instytucji finansowych do poszukiwania spadkobierców zmarłych właścicieli rachunków). Wiele mówiono również o konieczności systemowego wsparcia dla edukacji i aktywności seniorów, zarówno zawodowej, jak i społecznej.