Firma PAUL HARTMANN Polska oraz Stowarzyszenie „UroConti” zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” organizowaną z okazji Światowego Tygodnia Kontynencji 2018.

Podczas konferencji, osoby związane z problemem nietrzymania moczu otrzymają wszelkie informacje na temat problemu, rozwiązań, terapii oraz profilaktyki, a także profesjonalnych produktów dedykowanych NTM.

Spotkanie zaplanowano na 25 czerwca w Novotelu w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 94/98. Dokładny program wydarzenia znajduje się poniżej.

PROGRAM KONFERENCJI

  • 10:00 – 11:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

  • 11:00 – 11:15

POWITANIE UCZESTNIKÓW

Rozpoczęcie konferencji

Tomasz Michałek (Moderator konferencji, redaktor naczelny „Kwartalnika NTM”)

Powitanie uczestników konferencji

Anna Sarbak (Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”)

  • 11:15 – 12:00

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE

Prezentacja Raportu „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2018”

Tomasz Michałek (Kwartalnik NTM)

Piotr Miazga (HTA Consulting)

  • 12:00 – 13:00

SESJA I (DEBATA): POLITYKA ZDROWOTNA I SPOŁECZNA PAŃSTWA WOBEC OSÓB Z

CHOROBAMI UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO – GDZIE JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY?

Iga Lipska (Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia)

– do potwierdzenia

Justyna Pawlak (Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Andrzej Jacyna (p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia) – do potwierdzenia

Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacji Pacjentów Polskich)

Podsumowanie

Prof. dr hab. n. ekon. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

  • 13:00 – 13:20

PRZERWA NA KAWĘ

  • 13:20 – 14:00

SESJA II: NIETRZYMANIE MOCZU – W POSZUKIWANIU STANDARDÓW

Jak leczyć, żeby nie zaszkodzić – doświadczenia urologa

Dr n. med. Andrzej Przybyła (lekarz urolog, Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II

we Wrocławiu)

Jak leczyć, żeby nie zaszkodzić – doświadczenia ginekologa

Dr n. med. Elżbieta Narojczyk-Świeściak (lekarz ginekolog, II Klinika