13 prelekcji i 4 warsztaty zostanie zorganizowanych w ramach konferencji “HR Stream. To think & discuss about 50+”. Konferencja organizowana w Łodzi w dniach 21-22 stycznia 2015 r. będzie poświęcona pracy starszych osób w Polsce.

Organizatorzy konferencji chcą pokazać, jak ważne jest docenienie potencjału osób starszych w firmie i rozpoczęcie dialogu generacji. Podczas dwóch dni wydarzenia będzie się można dowiedzieć m.in., jak wspierać rozwój osób w wieku 50+, dlaczego należy wspierać ich aktywizację zawodową, jak obecnie wygląda sytuacja seniorów, a także: jak czerpać korzyści z kompetencji i doświadczeń starszych pracowników. W konferencji udział wezmą specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, psychologowie i doradcy biznesowi, a także naukowcy.

Pierwszy dzień konferencji skierowany będzie przede wszystkim do przedstawicieli instytucji pozarządowych. Drugi zainteresuje przede wszystkim managerów i specjalistów HR. W obu częściach mogą jednak wziąć bezpłatnie udział osoby w wieku 50+.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji HR Stream mogą zgłosić się, wypełniając formularz na stronie www.hrstream.pl, na której dostępny jest też szczegółowy program imprezy. Organizatorzy przewidują udział do 200 osób.