Pytań o emeryturę pojawia się wiele, przede wszystkim kiedy na emeryturę można przejść? Jaki jest wiek emerytalny? Jakie są jej warunki? Czym jest emerytura częściowa i jaka jest jej wysokość? Wszystko wyjaśnia prawnik Joanna Kufel.

Emerytury

Uprawnienie do wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury przysługuje co do zasady osobom ubezpieczonym w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Emerytura jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS, które ma na celu zabezpieczenie bytu osoby starszej.

Czytaj też: Najniższa emerytura w Polsce – ile wynosi (brutto, netto)?

Wiek emerytalny

Przepisy dotyczące wieku emerytalnego zostały w ostatnich latach w Polsce znowelizowane. Zmiany ustawodawcze zmierzają w stronę stopniowego podwyższenia wieku emerytalnego i zrównania go w stosunku do kobiet i mężczyzn. Przed nowelizacją wynosił on:

  • 60 lat dla kobie,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj też: Emeryt za granicą. A jego emerytura?

Emerytury po nowemu

Od początku 2013 roku co 3 miesiące wiek emerytalny jest podnoszony o 1 miesiąc. Docelowo ma on wynosić 67 lat, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Reforma dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Czytaj też: Waloryzacja emerytur 2018 – jakie będą podwyżki

Nowe emerytury tabela

Tabela prezentująca wiek emerytalny w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w okresie objętym reformą dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki SpołecznejLINK. W internecie można bez problemu znaleźć również kalkulator emerytalny.

Kiedy na emeryturę

Warunkiem uzyskania uprawnień emerytalnych dla osób ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r. jest wyłącznie osiągnięcie wieku emerytalnego (w przeciwieństwie do osób urodzonych przed tą datą nie jest wymagany określony staż ubezpieczeniowy). Aby przejść na emeryturę ubezpieczony powinien złożyć w ZUSie odpowiedni wniosek o emeryturę. Pamiętajmy też, że emeryci również powinni zadbać o rozliczenie, a więc zorientować się czy wyręczy ich ZUS, czy jednak muszą pobrać specjalny PIT.

Wcześniejsza emerytura

Warto dowiedzieć się czy przysługuje nam wcześniejsza emerytura i jakie byłyby jej warunki oraz wysokość. Według badań emerytura to czas, w którym seniorzy zaczynają zwracać uwagę na siebie i swoje zdrowie. Bardzo często decydują się na wcześniejszą emeryturę, by zajmować się także wychowaniem wnuków i sprawować nad nimi opiekę.

Czytaj też: Emerytura: czas, w którym bardziej o siebie dbamy

Emerytura częściowa

Przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, istnieje możliwość uzyskania tzw. emerytury częściowej. Przysługuje ona ubezpieczonym, którzy łącznie spełniają dwa warunki: po pierwsze ich łączny staż ubezpieczeniowy wynosi 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz po drugie, osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że pierwszymi uprawnionymi do emerytury częściowej będą mężczyźni urodzeni w pierwszym kwartale 1949 r. oraz kobiety urodzone w pierwszym kwartale 1959 r.

Wysokość emerytury częściowej

Emerytura częściowa wynosi 50% emerytury, którą uzyskałby ubezpieczony, gdyby osiągnął powszechny wiek emerytalny. W momencie jego osiągnięcia, ubezpieczony powinien złożyć do ZUS wniosek o zamianę emerytury częściowej na normalną i wtedy będzie mu ona wypłacana w pełnej wysokości. Jednakże podstawa obliczenia emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej, a więc im dłużej pobierana będzie emerytura częściowa, tylko większe będzie obniżenie świadczenia w wieku uprawniającym do emerytury. Emeryturę częściową będzie można łączyć z dochodami uzyskiwanymi z tytułu pracy.

Czytaj też: